Kosztorysowanie

Kosztorysowanie Inwestycji
Kosztorysowanie i Analizy budowlane

Sporządzamy kosztorysy i przedmiary dla obiektów budowlanych.
Analizujemy koszty i rozwiązania projektowe Inwestycji.

Przedmiary robót
Opis wszystkich robót budowlanych dla wykonania Inwestycji na podstawie dokumentacji budowlanej.
Przedmiary robót wskazują katalogi norm do wyceny oraz zawierają obliczenia ilości poszczególnych prac budowlanych.

Kosztorysy inwestorskie
Kosztorysy sporządzane dla Inwestora na bazie przedmiarów robót.
Kosztorysy pozwalają określić, wycenić koszt wykonania inwestycji.
W kosztorysach inwestorskich określa się ceny materiałów, sprzętu, wynagrodzenia za pracę oraz narzuty.
Kosztorysy inwestorskie pozwalają wybrać najkorzystniejszą ofertę co do ceny i jakości robót Wykonawcy na realizację Inwestycji.
Inwestor ma pełny przegląd kosztów Inwestycji, co ułatwia podjęcie decyzji o wyborze oferty Wykonawcy.

Wykonujeny kosztorysy inwestorskie:

  • uproszczone, szczegółowe dla Inwestora publicznego (tryb zamówień publicznych),
  • uproszczone, szczegółowe dla Inwestora prywatnego,
  • szacunkowe pod biznesplan, kredyt w banku.

Kosztorysy ofertowe
Kosztorys sporządzany dla Wykonawcy na podstawie przedmiarów robót.
Kosztorys przedstawia ofertę, za którą Wykonawca zrealizuje Inwestycję.
Kosztorysy ofertowe sporządzane metodą szczegółową pod konkretnego Wykonawcę
uwzględniając szczegółowe warunki, czynniki i możliwości Wykonawcy.

Analiza ofertowa dla Inwestora

Uczestniczenie w procesie wyłonienia Wykonawcy.
Analiza przedstawianych ofert Wykonawców na realizację Inwestycji.
Pomoc w wyłonieniu najkorzystniejszej oferty.

Analiza rozwiązań projektowych
Analiza rozwiązań projektowych pod względem jakości i kosztów Inwestycji.