WTW- Wsparcie Techniczne Wykonawcy

WTW
Wspracie Techniczne Wykonawcy

Wspieramy firmy Wykonawcze na etapie wykonania Inwestycji.
Działamy szybko i precyzyjnie.

WTW- Wsparcie Techniczne Wykonawcy:

Projekty zamienne dla Wykonawcy:

 • Przeprojektowanie konstrukcji, elementów nośnych,
 • Dostosowanie konstrukcji do technologii Wykonawcy,
 • Rozwiązywanie problemów wykonawczych / projektowych.

Projekty wykonawcze, warsztatowe dla Wykonawcy:

 • Opracowanie dokumentacji wykonawczej na podstawie projektu budowlanego,
 • Opracowanie dokumentacji warsztatowej konstrukcji stalowej / drewnianej / żelbetowej

Kosztorysowanie i Analizy kosztów

 • kosztorysy ofertowe,
 • kosztorysy zamienne,
 • kosztorysy powykonawcze,
 • analizy kosztów rozwiązań projektowych.

Przeprojektowanie konstrukcji, elementów nośnych
Przykłady zmian konstrukcjnych:

 • przeprojektowanie konstrukcji stropów
  • stropy żelbetowe ↔ stropy gęstożebrowe (Rectobeton, Teriva, itp)
  • stropy żelbetowe ↔ stropy prefabrykowane (Smart Panel, Płyty Spiroll, Płyty kanałowe, itp)
  • stropy żelbetowe ↔ stropy o konstrukcji stalowej/drewnianej
  • stropy żelbetowe ↔ stropy typu Filigran
 • przeprojektowanie posadowienia
  • fundamenty palowe/mikropale na studnie fundamentowe (!)
  • fundamenty palowe/mikropale na wymianę gruntu z płytą fundamentową (!)
  • ławy i stopy fundamentowe ↔ płyta fundamentowa (!)
 • przeprojektowanie konstrukcji dachu
  • dach tradycyjny ↔ wiązary drewniane,
  • dach tradycyjny ↔ konstrukcje stalowe
 • przeprojektowanie materiału konstrukcji
  • stal zbrojeniowa ↔ stal kompozytowa
  • konstrukcja tradycyjna ↔ drewno klejone / panele drewniane CLT / drewno lite
  • dowolna konwersja materiału konstrukcji (tradycyjna/żelbetowa/stalowa/drewniana) (!)
 • przeprojektowanie technologii obiektu
  • konstrukcja monolityczna ↔ konstrukcja prefabrykowana
 • zmiany parametrów obiektu
  • usunięcie podpór obiektu (ściana, słup, belka),
  • zmiana lokalizacji elementów nośnych,
  • zmiana warstw wykończeniowych przegród,
  • zmiana materiału, technologii obiektu,
  • nadbudowy, przebudowy.

↔ zamiana konstrukcji w obu kierunkach
! analiza opłacalności

Opracowanie projektów wykonawczych, warsztatowych
Opracowujemy projekty wykonawcze i warsztatowe dowolnej konstrukcji obiektu:

 • projekty wykonawcze na podstawie projektu budowlanego
 • projekty warsztatowe konstrukcji stalowej, drewnianej, żelbetowej.