Targowisko i przystań kajakowa Stara Kiszewa

Inwestycja targowiska i przystani kajakowej zlokalizowana w Starej Kiszewie.
Projekt składa się z:
-konstrukcji przekrycia powierzchni handlowej (targowisko),
-budynku zaplecza wyniesionego na słupach powyżej poziomu gruntu
-przystani kajakowej- pomosty i trapy oraz wiaty.
Całość projektu Stara Kiszewa wieńczą elementy małej architektury.

Konstrukcja targowiska drewniana- układ ram drewnianych opartych na gruncie za pośrednictwem słupów żelbetowych.
Budynek zaplecza zaprojektowano w technologii tradycyjnej: ściany murowane, strop monolityczny żelbetowy (wyniesiona podłoga na słupach)
Trapy i pomosty przystani mocowane do bloków oporowych- "usztywniająć" komunikację trapów i pomostów.

Budynki użyteczności publicznej...
Wybrane projekty...

Architektura
Arkon Atelier  Gdańsk)
Lokalizacja
Stara Kiszewa
Powierzchnia
-
Inwestor
Gmina Stara Kiszewa

Realizacja Strara Kiszewa